Toamna

Voturi
55
voteaza

Toamna

Adiere de vìnt porti ìn suflet toamna,
Iar eu,asemeni gràdinarului ce-si culege roada,
Culeg iubire din petale de crin alb,
Culeg patimà din petale de trandafir rosu,
Culeg dor din petale de ghiocei
Si vàrs lacrimi culese din petale de màrgàritar.

Chiar dacà florile ìn toamnà s-au trecut
La mine-n suflet acum le-am crescut
Le ud neìncetat si fir cu fir
Iar amintiri nenumàrate eu ìnsir.

In gìnd ì-mi apar doar ochii tài mari
Ce mà priveau luminìnd tot mai clari
La capàtul stràzii vàd lumina din ei
Si sper cà aceastà toamnà repede va sfìrsi.

Ca sà mà-ntorc la tine-n primàvarà
Sà mai culeg dintr-o nouà petalà,
Sà mai sàdesc o floare-poate rarà-
Sà ne iubim mereu ca prima oarà!!!

07.11.2010.

Autor: LARSONITZA

Inapoi la lista poeziilor de dragoste