Roua

Voturi
50
voteaza

Roua

Cu ROUA florilor pe fatà m-am spàlat
Si drumul lung iar la picior l-am luat.
Si traversand ale vietii stràzi ìn lung si-n lat,
De tine ,dragoste,din nou am dat!


Te-am regàsit dupà ani lungi si grei-
In tot acest ràstimp nu am avut temei;
Nu am avut nici somn,nici pace,
Càci inimii nu am avut ce-i face!


In micul sàu cochet "apartament"
Tu ocupasei toatà sufrageria .
Si-mi luasem un angajament:
Sà nu te deranjez-familia.


Dar dupà toti anii de pribegie,
Doar viata tot asa a vrut sà fie-
Sà regàsim ,pierduti ìn amintiri
Iaràsi si iaràsi noi tràiri.


Pàstràm si azi al nostru legàmant
Si-l vom purta ,probabil ìn mormant,
Dar vom gàsi mereu scàpare
Màcar pentru o clipà de alinare!Si-apoi ,trezindu-ne a doua zi,
Sà revenim la cruda realitate.
Càci doar cu ROUA diminetii
Vom reusi din vise-fapte!

09-09-2010

Autor: LARSONITZA

Inapoi la lista poeziilor de dragoste