Ploaia

Voturi
63
voteaza

Ploaia

Plouà ìn jurul meu màrunt,màrunt
Un strop ì-mi atinge pàrul un pic càrunt
Se prelinge ìncet ,bràzdìnd al meu obraz
Parcà-i o mìngìiere pentru-al meu necaz.

Inchid ochii si simt mìna ta cà ì-mi sterge
Suav,tandru urma ce-o lasà lacrima-mi rece
Of,cìt de dor ì-mi este sà simt
Aceastà atingere,acest dulce-alint.

Plouà ìn jurul meu màrunt,màrunt
Cu petale de crini albi ce s-astern tàcut
Spre pat 'naintez cu pasi lini
Càlcìnd ìn picioare petale de crini
Ce-n spini se transformà,picioru-mi sìngerìnd
Càci ìn noapte urmez doar glasul tàu blìnd...
Am càlcat ìn picioare si ràu,dar si bine
Dorindu-mi doar sà fiu lìngà tine
Làsìnd la o parte orgolii si vise
Doar ìn cuvinte de iubire transcrise...

Plouà ìn jurul meu màrunt,màrunt
O lacrimà culeg din pàrul tàu càrunt
E-un màrgàritar dàruit pentru mine
Valorìnd mai mult de-oricìt si oricine.
Si-l pàstrez ca pe un vechi giuvaer
In inimà-'ntr-un unghi stingher!

Plouà ìn jurul meu màrunt,màrunt
Iar afarà bate vìntul crunt.
Nu-mi doresc sà fiu acolo cu "ei"
Prefer doar aici unde suntem doar "noi"!

07.11.2010(-301-)

Autor: LARSONITZA

Inapoi la lista poeziilor de dragoste